Listfräsning

Kedje- & avbärarlister för alla ändamål

När föremål ska flyttas på arbetsplatsen bör allt flyta på och fokus ligga på effektivitet. Skydda väggar och utrustning i kökslokalen eller på industrin. Tack vare att vi använder rätt plastmaterial för rätt ändamål minskar vi friktionen och därmed slitaget på väggar, kedjor och annan utrustning. Våra kedjeprofiler, vägglister eller avvisarlister i plast är lätta och billiga att byta ut vid eventuella skador och förslitningar.

Ta del av våra väggskydd här nedan. Kontakta gärna oss och hör efter vilka avbärarlister och vägglister som passar bäst i er tillverkningsprocess.